Vår historia

+25 år och det blir bara roligare för varje år.

1994

Starten

Häggenäs Automobile grundades av familjen Carlsson ute på familjegården Häggenäs mellan Höör och Hörby, nära nog mitt i Skåne.

På gården fanns det fina kor från Österrike och lastbilar som körde mjölk från bönderna till mejerierna. Även handel av lastmaskiner och lastbilar förekom redan på den tiden. 

1994

1996

Tyskland

1996 köptes den första bilen hem från Tyskland, en solid blå golf diesel, denna blev starten för det som idag är Häggenäs Automobile. Åren gick, bilar köptes och såldes på gården till vänner och bekanta. 

1996

2000

Aktiebolaget bildas

2000 bildades aktiebolaget, och handeln med bilarna tog fart på heltid. Det jagades fortfarande kor på fälten och kördes lastbilar om nätterna för att få det att fungera.

2000

2003

Det stora steget

2003 togs det stora steget att påbörja byggnationen av dagens anläggning på Kraftgatan i Hörby.

Första byggnaden som då uppfördes var en begagnad betonghall som demonterades i Ängelholm. Den kördes med traktor och lastbil till Hörby där den står ännu idag och är bilhallens grund. 

2003

2004

Flytten går till Hörby

Med flytten till Hörby så ökade försäljningen rejält och även internetannonsering började ta fart, samma år som Facebook startade.

Sen dess har företaget växt organiskt och var tex tidiga med miljöbiltvätt och stor solcellsanläggning producerar ännu idag el till driften. 

2004

2022

Resan fortsätter

Sedan 2022 ägs och drivs Häggenäs stolt av Anders Carlsson och Jesper Fristedt som varje dag tillsammans med sin personal skriver ny historia i fordonsindustrin genom sina dagliga affärer och tjänster. 

Idag är tomten fullt utbyggd och innefattar 4000 kvm under tak och inhyser moderna verkstäder, tvätthallar och utställningslokaler. 

 

 

2022